Ga verder naar de inhoud

Klasbezoek - Expo 'Kennis aan de Ketting'

Het thema van de tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek sluit helemaal aan bij de leefwereld van jongeren: fake news, censuur en toegang tot informatie. Kennis aan de ketting doet dat op een heel bijzondere manier. De tentoonstelling legt verbanden tussen de 15de eeuw – de periode van Bouts - en erna, en vandaag.

Je leerlingen krijgen een antwoord op vragen als:

Wie heeft er het makkelijkst toegang tot betrouwbare kennis: onze laatmiddeleeuwse voorouders of wijzelf? Wie bepaalt wat kennis is, welke kennis voor wie beschikbaar is en wat gecensureerd wordt? Wat was en is de prijs van kennis, vroeger en nu? Wat betekende het ontstaan van de boekdrukkunst of de introductie van digitale middelen zoals het internet en sociale media voor informatiebemiddeling? En was er rond 1500 ook al sprake van fake news?

We vertrekken vanuit het Leuven in de tijd van Bouts, met de stichting van de universiteit en de opkomst van de boekdrukkunst. In elk deel van de tentoonstelling zien je leerlingen de link met onze hedendaagse digitale kennismaatschappij. Multimedia-installaties bieden een blik op de wereld van wetenschap en kennis, toen en nu. Via een interactief kennisspel worden ze uitgenodigd om kritisch stil te staan bij informatie en beeldmateriaal.

Klasbezoek en educatief pakket

Heb je interesse om deze tentoonstelling te bezoeken met je klas, dan kan je kiezen voor een rondleiding met een gids die de groep op een interactieve manier doorheen de tentoonstelling begeleidt. Maar je kan de leerlingen ook op eigen houtje aan de slag laten gaan via een opdrachtenpakket. We voorzien ook een educatief pakket (beschikbaar vanaf september 2023) om in de klas voor of na het bezoek dieper op het thema in te gaan.

Praktisch

  • Geschikt voor: Secundair onderwijs derde graad
  • Duur: 90 minuten
  • Prijs: € 4 per leerling en 1 begeleidende leerkracht gratis
  • Prijs per gids: € 40
  • Max 2 groepen per tijdsblok
  • Max 20 leerlingen per gids
  • Locatie: Universiteitsbibliotheek KU Leuven
  • Reserveer via: kennis@kuleuven.be
Afbeelding affiche UB voor website76

Kennis aan de ketting

Ontdek alles over fake news, censuur en toegang tot informatie.