Ga verder naar de inhoud

Over KU[N]ST Leuven

New Horizons | Dieric Bouts Festival is een initiatief van KU[N]ST Leuven vzw, het samenwerkingsverband van stad Leuven en KU Leuven. De organisatie zet elke twee jaar een stadsbreed project op rond een specifiek thema. KU[N]ST Leuven werkt samen met spelers uit het culturele, wetenschappelijke en toeristische veld een boeiend programma uit dat het thema vanuit verschillende invalshoeken en disciplines benadert.

Het team

Lien De Keukelaere
Coördinator

Nanou Catry
Publiekswerking

Katrien Denef
Communicatieverantwoordelijke (a.i.)

Daisy Praets
Medewerker digitale communicatie

Raad van bestuur en algemene vergadering

Bert Cornillie (covoorzitter), Bart Raymaekers (covoorzitter), Geert Bouckaert, Els Buelens, Bert Demarsin, Marleen Demuynck, Piet Forger, Kristien Jacobs, Peter Bary, Alexandra Meijer, Gert Meyers, Geert Vanpaemel, Mieke Wellens, Dirk Witters, Bruno Lambrecht, LOKO

Voorbije projecten

In 2014 stond de wereldberoemde anatoom Andreas Vesalius in de kijker. Thomas More's boek Utopia was dan weer het uitgangspunt in 2016. In 2018 zwaaide de adellijke familie Arenberg de plak in Leuven. En in 2021 ontketende KNAL! een grote culturele big bang in Leuven.